Ролята на eсенциалните мастни киселини за развитието на мозъка

Развитието на мозъка е продължителен процес, започващ няколко дни след зачеването и продължаващ след юнушеската възраст.

Факт е обаче, че по време на вътреутробния период и до първата година след раждането протичат най-важните процеси за това развитие.

Ето някои от тях:

  • Развитието на зрението започва от раждането и завършва на петия месец след раждането.
  • Образуването а нервните клетки започва със зачеването.
  • Развитието на невронната мрежа започва от 20 гестационна седмица и продължава до раждането.
  • Формирането на връзките между нервните клетки започва от 20-та гестационна седмица и завършва, когато детето е на година и три месеца.
  • Миелинът е обвивката на нервната клетка. Нейното образуване  започва от раждането и завършва до първата година.

От решаващо значение за правилното протичане на тези процеси са постъпилите в тялото на детето хранителни вещества през периода от зачеването до първата година след раждането.

повече...

Приемане на храна и течности при чревни инфекции

Много важно е детето да се лекува по природосъобразен начин, тоест с подходящи храни и течности в количества, които позволява самото дете.

Преминаването към парентерално хранене трябва да бъде добре преценено от лекаря и да стане само в краен случай, защото това не е естествения начин за внасяне на течности в организма на човека.

повече...