Следродилна депресия и хомеопатичното й лечение

Много често след раждането майката изпада в особено състояние на духа, което за жалост по-често се изразява в депресия, отколкото в радост. Това на пръв поглед е странно и от гледна точка на факта, че именно след раждането се отделят хормоните на щастието (ендорфини).

Много са причините, предизвикващи нещастието на майките. Някои от тях могат да бъдат:

  • липса на любов и внимание от страна на мъжа, или семейството
  • чувство за изоставеност
  • чувство за вина
  • самокритичност
  • несъгласуване между очакванията за раждането и новороденото и реалността
  • страх от неизвестността и от поемането на отговорност
  • липса на връзка с тялото и промените, които настъпват с него
  • отчужденост от роденото дете (засилва се при секцио)

Особено се засилват симптомите на неудовлетвореност, ако детето е недоносено или болно.

Много е важно след раждането детето да бъде до майка си. Това е полезно и за двамата. Ако крехката връзка между майката и бебето се наруши, тя може лесно да изпадне в депресия.

Близостта на детето събужда у жената заложените й от природата инстинкти и тя по-лесно се адаптира към голямата промяна в живота й.

повече...

Хомеопатия за жени след раждане

Много подходящо лекарство след раждане на дете е лекарството pulsatilla. Препоръчвам го на жени, които плачат често, не им е достатъчна любовта, която получават от близките. Те смятат, че няма да могат да се справят с отговорността и често се оплакват, не могат да спят, да се хранят, имат болки в гърдите. Еднократна доза pulsatilla има чудесен ефект, успокоява майките, дава им сигурност и те се справят добре със задълженията си.

повече...

Първи грижи за новороденото

Бременността трае 280 дни, тоест 40 гестационни седмици или така наречените 10 лунарни месеци. Всяко дете, което е родено преди 37-та гестационна седмица се нарича недоносено, а роденото след 42 седмица – преносено. Тези две категории деца създават понякога сериозни грижи за неонатолозите. Много от тях се развиват добре, но за съжaление сред тях е най-големият процент на деца с изоставане във физическо и нервно-психическото си развитие.

повече...