Първи грижи за новороденото – II част

Първа част

Първият ден, в който детето е в новия си дом при най-обичаните от него хора – неговите родители, то трябва да свикне както с новите си дрехи и с новото си легло, така и с температурата в стаята.
Температурата в стаята обикновено трябва да бъде между 20 и 22 градуса. Тя много често е по-висока, поради страха на майките.

повече...

Първи грижи за новороденото

Бременността трае 280 дни, тоест 40 гестационни седмици или така наречените 10 лунарни месеци. Всяко дете, което е родено преди 37-та гестационна седмица се нарича недоносено, а роденото след 42 седмица – преносено. Тези две категории деца създават понякога сериозни грижи за неонатолозите. Много от тях се развиват добре, но за съжaление сред тях е най-големият процент на деца с изоставане във физическо и нервно-психическото си развитие.

повече...