Напикаването в детска възраст

Под напикаване в детска възраст се разбира напикаване по време на сън (нощем или денем) на деца обикновено от 2 до 7 годишна възраст.

Така нареченото дневно подмокряне: изпускане в будно състояние, най-често когато детето, захласнато в играта, забравя да уринира, НЕ  е напикаване (познато като enuresis nocturna et diurna).

Напикаването бива първично и вторично. Първичното е това, при което детето се напишва откакто се е родило. Най-често причината за него е психогенна. Когато напикаването се появява, след като детето е спряло да се напишва, то се нарича вторично. То има най-често инфекциозен произход: инфекция на пикочните пътища или други инфекции (например грип).

повече...