Имунитет и склонност към инфекции при новороденото

Терминът инфекция произхожда от латинското име inficio, което означава заразяване. Заразяването е процес на общуване между макроорганизма (детето) и микроорганизма (вирус, бактерия, гъбичка). В този процес водеща роля има макроорганизмът, неговата възприемчивост и реактивност. Той със своите собствени защитни средства понижава агресивността на проникналите микроорганизми и предотвратява развитието на инфекцията. Следователно, въпреки че има инфекция, протичането може да бъде безсимптомно при здрава имунна система на децата.

повече...