Болести при деца от три до седемгодишна възраст

Всеки педиатър знае, че децата най-често боледуват от респираторни инфекции във възрастта от три до седем години. Това е възрастта на детската градина и предучилищната възраст. Известно е също така, че една част от децата боледуват повече, а други рядко. Коя е причината за това?

повече...

Болести в кърмаческа и ранна детска възраст

Болестите на детето са пряко отражение на психичното състояние на майката.Това е факт, който повечето лекари не вземат под внимание. Децата са изключително чувствителни и отворени към промените, настъпващи в психо-емоционалния климат, в който се намират. Ако те усетят нарушения в отношенията на възрастните около тях, негативни чувства като агресия, страх или обида (най-вече) от страна майката те ще изразят тези негативни чувства като развият различни болести. Доказано е, че деца отраснали в атмосфера на любов, радост и разбирателство имат по-висок имунитет, а стигне ли се все пак до болест, много по-бързо успяват да я преборят.

повече...