Проблеми при осиновените деца

Осиновяването е сериозен акт, за който осиновителите трябва да се подготвят предварително. Те трябва да са здрави както физически, така и психически, за да могат да посрещнат специфични нужди на детето.

Осиновителите най-често не познават неговия генетичен потенциал, не знаят как е протекла бременността, какво е преживяла биологичната майка, през какви болести или проблеми е преминала по време на нея. Това са все фактори, които могат да определят бъдещето им с това дете.

повече...

Болести при деца от три до седемгодишна възраст

Всеки педиатър знае, че децата най-често боледуват от респираторни инфекции във възрастта от три до седем години. Това е възрастта на детската градина и предучилищната възраст. Известно е също така, че една част от децата боледуват повече, а други рядко. Коя е причината за това?

повече...

Болести в кърмаческа и ранна детска възраст

Болестите на детето са пряко отражение на психичното състояние на майката.Това е факт, който повечето лекари не вземат под внимание. Децата са изключително чувствителни и отворени към промените, настъпващи в психо-емоционалния климат, в който се намират. Ако те усетят нарушения в отношенията на възрастните около тях, негативни чувства като агресия, страх или обида (най-вече) от страна майката те ще изразят тези негативни чувства като развият различни болести. Доказано е, че деца отраснали в атмосфера на любов, радост и разбирателство имат по-висок имунитет, а стигне ли се все пак до болест, много по-бързо успяват да я преборят.

повече...