Първи грижи за новороденото

Бременността трае 280 дни, тоест 40 гестационни седмици или така наречените 10 лунарни месеци. Всяко дете, което е родено преди 37-та гестационна седмица се нарича недоносено, а роденото след 42 седмица – преносено. Тези две категории деца създават понякога сериозни грижи за неонатолозите. Много от тях се развиват добре, но за съжaление сред тях е най-големият процент на деца с изоставане във физическо и нервно-психическото си развитие.

повече...